Fundering

Funderingsproblemen op laten lossen door een funderingsexpert

Zijn er in de afgelopen tijd scheuren ontstaan in de muren of gevel van uw woning? Of heeft u sinds kort last van klemmende ramen en deuren, los van de seizoensinvloeden? Dan is de kans groot dat uw woning kampt met funderingsproblemen. Funderingsproblemen zijn iets wat niemand verwacht ooit te hebben. Maar helaas komen problemen met de fundering in Nederland regelmatig voor. In dit artikel vertellen we u alles het ontstaan van funderingsproblemen en hoe het opgelost kan worden.

De oorzaken van funderingsproblemen

Ondanks dat de Nederlandse bouwbranche erg goed werk verricht, is de kans op problemen met de fundering toch aanwezig. Funderingsproblemen staan namelijk vaak ook los van de manier waarop de woning gebouwd is. Maar soms ook niet. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van problemen met de fundering in Nederland:

 

Verschillende funderingstypen

Soms, wanneer er een aanbouw of uitbouw bijgebouwd wordt, wordt er gebruik gemaakt van een ander type fundering dan waar de woning op gebouwd is. Bijvoorbeeld de woning op staal, de aanbouw of uitbouw op palen. Dit verschil kan op den duur tot problemen leiden.

 

Vochtverlies

In droge perioden bij extreme warmte, of door onttrekking van grondwater door nabije bomen, is er minder grondwater in de grond aanwezig. Wanneer dit langere tijd gebeurd kan dit de draagkrachtige grond waar de fundering op gebouwd is aantasten.

 

Externe factoren

Externe factoren, zoals zware bouwactiviteiten of overmatig verkeer, zorgen voor trillingen in de grond. Wanneer dit te lang aanhoudt kan dit de draagkrachtige grond waar de fundering op gebouwd is aantasten.

 

Bodemgesteldheid

De inklinking van veengrond of kleigrond kan de draagkrachtige grond aantasten. In beide gevallen heeft de fundering hierdoor onvoldoende steun en draagkracht.

 

Geconcentreerde belasting

Door een extreem zwaar object in de woning, of door constructieve fouten bij het bouwen van de woning, worden één of meerdere delen van de fundering overbelast. Op den duur zal de fundering het dan begeven.

Wat te doen aan funderingsproblemen?

Indien uw woning te maken heeft met funderingsproblemen moet een funderingsexpert de fundering versterken. De fundering heeft namelijk niet meer dezelfde draagkracht als voorheen en dient dus ondersteuning te krijgen. Dit gebeurt over het algemeen met speciale draagpalen die de grond in worden gedraaid. Deze worden trillingvrij de grond ingedraaid en, indien de fundering verzakt is, kan deze weer naar het oude niveau gebracht worden.

 

Een fundering herstellen begint altijd eerst met een uitgebreid funderingsonderzoek. Zo wordt de oorzaak vastgesteld, waarmee voorkomen kan worden dat het in de toekomst weer gebeurd. Vervolgens zullen met behulp van berekeningen de hoeveelheid palen, en de diepte waar deze geplaatst moeten worden, berekend worden. Een funderingsexpert zal u al dit uit handen nemen en zorgen voor een duurzaam herstel van uw fundering.